Hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc bốn đúng

1. Sử dụng đúng thuốc

– Là dùng loại thuốc phù hợp nhất để phòng trừ dịch hại trên cơ sở cân nhắc các yêu tố: đối tượng dịch hại, loại cây trồng và giai đoạn sinh trưởng của cây trồng mà dịch hại tấn công, bảo vệ môi trường, sức khỏe con người, an toàn thực phẩm và hiệu quả kinh tế. Một loại thuốc BVTV thường chỉ phòng trừ được một hay một số loài dịch hại, chúng chỉ thích hợp với những điều kiện thời tiết, đất đai, canh tác, cây trồng nhất định.

– Trước khi mua thuốc để sử dụng, cần xác định loài dịch hại nào đang gây hại để chọn mua đúng loại thuốc thích hợp. Nếu cần phải nhờ tư vấn cán bộ kỹ thuật giúp đỡ để chọn được đúng thuốc cần sử dụng, để đem lại hiệu quả phòng trừ cao, trên nguyên tắc: sâu bệnh nào – thuốc nấy. Nếu có nhiều loại thuốc khác nhau có cùng công dụng thì việc lựa chọn thuốc cần cân nhắc kỹ:

+ Loại thuốc ít độc nhất đối với người sử dụng thuốc;

+ Ít để lại dư lượng trên sản phẩm và ít gây hại đối với người tiêu thụ sản phẩm nông sản thu hoạch từ các cây trồng trước đó đã phun thuốc;

+ An toàn đối với cây trồng;

+ Ít gây hại đối với sinh vật có ích;

+ Không tồn lưu lâu dài trong đất, nước;

+ Phù hợp với điều kiện thời tiết, khí hậu của địa phương.

2. Sử dụng đúng lúc

– Đúng lúc là dùng thuốc vào thời điểm mà hiệu quả phòng trừ dịch hại cao nhất, mang lại lợi ích kinh tế lớn nhất nhưng ít gây hại cho môi trường và sức khỏe con người nhất.

– Các trường hợp sau đây chưa cần phun thuốc tuy đã xuất hiện dịch hại:

+ Mật độ dịch hại còn thấp;

+ Trên ruộng có mật độ thiên dịch cao, có khả năng kìm hãm sự phát triển, gây hại của dịch hại;

+ Thời tiết không thuận lợi cho sự phát triển, gây hại của dịch hại;

+ Tác hại do dịch hại gây ra chỉ trong một giai đoạn sinh trưởng của cây trồng, sau đó cây trồng sẽ tự hồi phục được, không gây thiệt hại đến năng suất.

– Khi phải tiến hành phun thuốc, cần phun lúc sâu hại chủ yếu đang ở giai đoạn tuổi nhỏ (tuổi 1- 2), bệnh mới xuất hiện, cỏ dại còn non (còn nhỏ, mới mọc) mẫn cảm với thuốc.

– Không phun thuốc vào những lúc cây dễ bị thuốc gây hại: cây đang ra hoa, thời tiết quá nóng, quá lạnh.

– Không phun thuốc khi cây trồng dùng làm thực phẩm sắp đến ngày thu hoạch, không đảm bảo thời gian cách ly.

– Nơi có nuôi ong mật, cần phun vào lúc ong đã về tổ.

3. Sử dụng đúng liều lượng, nồng độ

– Là sử dụng với nồng độ và liều lượng đem lại hiệu quả phòng trừ dịch hại và hiệu quả kinh tế cao nhất đồng thời giảm thiểu tác hại do thuốc BVTV gây ra đối với môi trường, con người và sản phẩm.

– Đọc kỹ hướng dẫn về liều lượng thuốc trên nhãn để tính toán đúng lượng thuốc cần sử dụng và lượng nước để pha thuốc dựa trên liều lượng khuyến cáo ghi trên nhãn, diện tích và đối tượng cây trồng cần xử lý. Phun thuốc với nồng độ thấp sẽ không đủ sức diệt dịch hại, gây làng phí thuốc, hiệu quả trừ dịch hại thấp, thậm chí làm cho dịch hại quen thuốc, kháng thuốc, kích thích dịch hại phát triển mạnh hơn. Ngược lại phun với nồng độ cao, không đem lại lợi ích kinh tế, để lại nhiều hậu quả xấu cho môi sinh môi trường, gây độc cho con người, cây trồng, gia súc, thiên địch, để lại dư lượng cao trên nông sản.

– Phải có dụng cụ, cân đong thuốc, không ước lượng ẩu số lượng thuốc cần dùng.

– Cần phun hết lượng thuốc đã tính toán trên diện tích cần phun thuốc.

4. Sử dụng đúng cách (đúng kỹ thuật):

– Là sử dụng với kỹ thuật mang lại hiệu quả phòng trừ dịch hại và hiệu quả kinh tế tối ưu nhưng ít gây hại đến môi trường và sức khỏe con người nhất.

– Sử dụng thuốc phù hợp với dạng thuốc.

– Phun đúng nơi dịch hại cư trú để dịch hại tiếp xúc với thuốc nhiều nhất.

– Thực hiện đúng kỹ thuật phun rải: Phun đúng thời điểm, không phun ngược chiều gió, không phun thuốc khi gió quá mạnh, trời sắp mưa, trời nắng gắt, đi đúng tốc độ, phù hợp với lượng nước thuốc dùng, đảm bảo lượng nước và lượng thuốc dùng. Phun kỹ không để sót.

– Nên dùng luân phiên các loại thuốc có cơ chế tác động khác nhau để giảm tác hại của thuốc đến sinh vật và môi trường, giảm khả năng hình thành tính kháng thuốc của dịch hại.

– Khi hỗn hợp thuốc BVTV, phải hỗn hợp đúng hướng dẫn ghi trên nhãn hoặc hỏi ý kiến cán bộ chuyên môn. Thuốc đã hỗn hợp phải dùng ngay trong ngày, nếu để lâu thuốc sẽ bị giảm hiệu quả.

– Đảm bảo thời gian cách ly của thuốc.

Chúc bà con nông dân sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả, đem lại vụ mùa bội thu.