Thuốc Abate 1SG

QUY CÁCH: chai 100g, gói 500g
HOẠT CHẤT: Temephos 1%
NGUỒN GỐC: Sản phẩm của Basf (Đức) – Tập đoàn hóa chất hàng đầu thế giới
ĐỐI TƯỢNG DIỆT TRỪ: Bọ gậy (lăng quăng) tại cống rãnh, nguồn nước thải, lọ hoa, bể cảnh,…

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)