Thuốc Aqua Resigen 10.4EW

Sản phẩm của Bayer.

Nước sản xuất: Pháp, Thái Lan.

Thành phần: S-Bioallethrin, Permethrin và Piperonyl Butoxide.

Thể tích: 1 lít

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)