Thuốc diệt mối MYTHIC 240 SC

QUY CÁCH
Chai 100ml, 1 lít
THÀNH PHẦN
Chlorfenapyr ………. 240 g/l
Phụ gia …………. vừa đủ 1 lít

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)