Thuốc trừ mối LENFOS 50EC

HOẠT CHẤT: Chlorpyrifos Ethyl 50%
NGUỒN GỐC: Sản phẩm của Hockley (Anh Quốc)

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)