Thuốc diệt mối dạng bột PMS100

Thành phần: Natri flosilicat (Na2SiF6 80%) + Kẽm Clorua (ZnCL2 20%)

Định mức sử dụng
Đối với hào chống mối: 12 -14 kg/m3 đất
Đối với nền đất: 01 – 02 kg/m2

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)