Thuốc diệt chuột RACUMIN 0.75

Quy cách: Gói 20g, 100g, 1kg

Thành phần:

Coumatetralyl…..0,75% w/w

Phụ gia……99,25 w/w

Dạng thành phẩm: Thuốc bột tiếp xúc

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)