Bình phun thuốc sử dụng bình xạc

– Bình chứa hóa chất: 07 lít
– Áp xuất max: 6 bar

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)