Danh mục sản phẩm

Thuốc Brightan 10SC

QUY CÁCH: Gói 10ml, chai 50ml, chai 500ml.
HOẠT CHẤT: Alpha - Cypermethrin 10%
NGUỒN GỐC: Sản phẩm của Hockley (Anh Quốc)
ĐỐI TƯỢNG DIỆT TRỪ: Muỗi, kiến, gián, ruồi, bọ chét.
ĐẶC TÍNH VÀ CÔNG DỤNG NỔI TRỘI:
     • Liều thấp, hiệu quả phun tồn lưu kéo dài.
     • Không mùi, không để lại vết bẩn trên bề mặt sau khi phun. 

TRỪ MUỖI
Cách xử lý Liều lượng Số lần xử lý
  Phun tường vách   Pha 7,5 ml/lít nước.
  Phun 8 lít/ 200 m2 bề mặt.
2 - 3 lần/năm
  Phun cống rãnh, hố xí   Pha 4 - 5 ml/lít nước. 2 - 3 tuần/lần 

 

TRỪ GIÁN, KIẾN, RUỒI & BỌ CHÉT
Cách xử lý Liều lượng Số lần xử lý
Tồn lưu ngắn hạn Pha 15 - 20 ml/5 lít nước. Phun ướt đều trên bề mặt nơi côn trùng thường qua lại. Để đạt hiệu quả cao nên phun khoảng 5 lít dung dịch thuốc cho 100 m2  bề mặt.        
Tồn lưu dài hạn Pha 4 - 5 ml/lít nước.